Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā (LIFE COASTLAKE)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.09.2013. – 30.04.2018.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3 - 7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Projekta ilgtermiņa mērķis:

Balstoties uz Eiropas Savienības Sugu aizsardzības plānu, uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu Latvijā un Eiropas Savienībā.

Projekta īstermiņa mērķi:

- Uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu un ekosistēmu funkcijas divos lielajam dumpim nozīmīgākajos piekrastes ezeros Latvijā – Engures ezerā un Papes ezerā, kas abi ir Natura 2000 teritorijas.

- Samazināt tiešos un netiešos lielā dumpja populācijas ietekmes draudus, sekmējot ilgtspējīgu ezeru apsaimniekošanu, t.sk., uzlabojot un atjaunojot esošās degradētās lielā dumpja ligzdošanas un barošanās vietas.

- Novērtēt ierosināto ezera biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugām projekta laikā, kā arī iestrādāt šo informāciju turpmākajos teritoriju apsaimniekošanas plānos un sugu aizsardzības vadlīnijās.

- Engures ezerā izveidot lielā dumpja sugas aizsardzības demonstrējuma teritoriju, lai uzlabotu zināšanas par lielā dumja vajadzībām attiecībā uz biotopiem. Radīt plaši piemērojamu un reģionāli pārbaudītu biotopu atjaunošanas metodi, tādējādi sekmējot turpmāku lielā dumpja aizsardzību Latvijā un boreālajā reģionā.

- Veicināt sabiedrības izpratni par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus, kā arī veicinot no mitrājiem atkarīgo sugu (piemēram, lielā dumpja) aizsardzību. Atbalstīt dabas aizsardzības jautājumu integrāciju biznesa sektorā.

Aktivitātes: 
A. Sagatavošanās aktivitātes, dabas aizsardzības un/vai citu plānu izstrāde
 
C. Dabas aizsardzības aktivitātes
 
D. Projektā veikto aktivitāšu ietekmes monitorings
 
E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
 
F. Vispārējā projekta vadība un projekta ieviešanas monitorings
F.1. Projekta vadība
F.2. Aktivitāšu plāns laika periodam pēc projekta ieviešanas beigām
F.3. Audits
F.4. Tīklošanās ar LIFE+ programmas un citiem projektiem
A.
Sagatavošanās aktivitātes, dabas aizsardzības un/vai citu plānu izstrāde
A.1.
 • Atskaite par ūdens kvalitātes rādītājiem Papes un Engures ezeros.
 • Engures un Papes ezera nogulumu kvalitātes novērtējums.
 • 2015. gadā saņemtas atļaujas C.1. darbu veikšanai Engures ezerā un C3 darbu veikšanai Papes ezerā.
A.2.
A.3.
 • Pasākumu plāns lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka "Pape" Papes ezerā.
C.
Dabas aizsardzības aktivitātes
C.1.
C.2.
C.3.
D.
Projektā veikto aktivitāšu ietekmes monitorings
D.1.
 • 2014. gada ziņojums par projekta monitoringu Papes un Engures ezeros.
 • 2015. gada ziņojums par projekta monitoringu Papes un Engures ezeros.
 • 2016. gada ziņojums par projekta monitoringu Papes un Engures ezeros.
 • Gala ziņojums par monitoringu Papes un Engures ezeros (2014.-2017.).
 • Vadlīnijas lielā dumpja Botaurus stellaris sugas aizsardzības plānam Latvijā.
D.2.
E.
Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
E.1.
 • Izveidota filma "Divi ezeri. Viens dumpis" par lielo dumpi un abām projekta teritorijām - Engures un Papes ezeriem. Filma plašākai publikai demonstrēta 2017. gada vasarā brīvdabā un iekštelpās. Filma latviešu valodā skatāma ŠEIT, angļu valodā - ŠEIT.
 • Sagatavota brīvdabas izstāde par aizsargājamu putnu sugu Latvijā - lielo dumpi. Izstādes atklāšana notika 2016. gada 27. maijā Rīgā, Lucavsalas Atpūtas parkā Zaļās jostas vides festivālā “Mēs par tīru Latviju!”. 2016. gada brīvdabas izstādes maršrutu skatīt šeit. 2017. gadā izstāde demonstrēta Engures saietu namā, Ķemeru Meža mājā, ĶNP Ceļotāju dienās pie Kaņiera ezera putnu torņa, RNP Ceļotāju dienās, Bērzciemā pie kafejnīcas "Mazā kaija" un Engures ezera dabas parkā pastaigu takas sākumā.
 • Projekta laikā sagatavoti 3 informatīvi materiāli latviešu un angļu valodā: par projektupar Engures ezerupar Papes ezeru. Informatīvie materiāli drukātā veidā pieejami Latvijas Dabas fondā, Pasaules Dabas fondā, Engures un Papes apkārtnes tūrisma informācijas centros.
 • 2016. gada pavasarī notikuši četri lielā dumpja klausīšanās pasākumi, 2017. gadā - 7.
E.2.
 • 2015. gadā sagatavota karte par Engures ezera dabas parka teritoriju.
 • 2015. gada rudenī noorganizēta viena talka pie Engures ezera, 2016. gadā - divas talkas (augustā un oktobrī).
 • 2016. gadā Engures ezera dabas parkā noorganizētas 7 skolēnu ekskursijas (184 dalībnieki).
 • 2015.-2017. gadā notikuši 17 skolēnu pasākumi (237 dalībnieki) uz peldošās monitoringa stacijas Engures ezerā.
 • 2016. gadā notikušas četras tikšanās ar Mērsraga pašvaldību un Engures pašvaldību.
 • Noorganizētas četras tikšanās ar niedru pļāvējiem Engures novadā.
E.3.
 • Notikuši pieci mediju pasākumi.
 • Izveidota dabas parka "Pape" mobilā aplikācija, kas pieejama gan iOS, gan Android lietotājiem.
 • Notikušas trīs tikšanās ar vietējiem niedru pļāvējiem.
 • 2016. gada pavasarī notikušas divas niedru pļaušanas sezonas novērtēšanas sanāksmes.
E.4.
E.5.
 • Dabas parkā "Pape" un dabas parkā "Engures ezers" uzstādīti 38 informatīvie stendi:
  - 15 (plus 15 rezerves) mazie stendi dabas parkā "Pape";
 • - 15 mazie stendi dabas parkā "Engures ezers";
  - 8 lielie informācijas stendi abos dabas parkos (6 pie Engures ezera, 2 pie Papes ezera).
E.6.

 

19.04.2018. Projekta par lielā dumpja dzīvesvietu atjaunošanu sociāli ekonomiskā vērtība – 2 miljoni eiro

14.07.2017. Latvijas Dabas fonds laiž klajā dabas filmu “Divi ezeri. Viens dumpis”

24.05.2017. Skolēni Engures ezera dabas parkā iepazīst noslēpumaino putnu - lielo dumpi

10.05.2017. Lielā dumpja ligzdā izšķīlušies pieci mazuļi – vēro tiešraidē!

27.04.2017. Niedrāju biotopu apsaimniekošana Nīderlandē – izaicinājumi un risinājumi

07.03.2017. Ziņas par ar satelītraidītājiem aprīkoto lielo dumpju ziemošanu

12.12.2016. Lielo dumpju migrācija: tālākais galapunkts šogad – Sardīnija

25.11.2016. Lielais dumpis pārziemo Rīgas Zoodārzā

10.10.2016. Lielie dumpji uzsāk rudens migrāciju – atskats uz augusta un septembra notikumiem

03.10.2016. Aicinām uz talku Engures ezera dabas parkā

28.09.2016. Notikusi projekta COASTLAKE 2. uzraudzības grupas sanāksme

05.09.2016. Par projekta COASTLAKE rezultātiem ziņots vairākās konferencēs

28.07.2016. Izveidoti divi noteicēji par niedrājos dzīvojošām putnu sugām un ezeru krastmalu augiem

25.07.2016. Trīs lielie dumpji aprīkoti ar satelītraidītājiem

13.06.2016. Lielā dumpja izstādes vietas

26.05.2016. Brīvdabas izstādē būs iespēja iepazīt lielo dumpi

20.05.2016. Latvijas Dabas fonds uzsāk tiešraidi no lielā dumpja ligzdas

04.03.2016. Īsfilma par 2015.gada ligzdošanas sezonu lielā dumpja lizgdā Engures ezerā

23.02.2016. Izdotas brošūras par lielo dumpi, Papes un Engures ezeru

30.12.2015. Papes ezerā atjauno putnu ligzdošanas biotopus

16.11.2015. Labākās vietas, kur klausīties lielo dumpi Papes ezerā

23.09.2015. Noslēgusies niedrāju fragmentācija Engures ezerā

12.08.2015. Atskaite par ūdens kvalitātes rādītājiem Papes un Engures ezeros

31.07.2015. Izveidots plāns lielā dumpja aizsardzībai Papes ezerā

17.07.2015. Atskats uz lielā dumpja ligzdošanas tiešraidi no Engures ezera

14.07.2015. Izveidota dabas parka "Pape" mobilā aplikācija

13.06.2015. Papes ezerā darbu uzsāk meteoroloģiskā stacija

14.05.2015. Interneta tiešraidē vērojama lielā dumpja ligzda

22.04.2015. Papē gatavojas viesu uzņemšanai!

24.02.2014. Projekta COASTLAKE darbi turpinās arī ziemā

05.01.2015. Uzsāk biotopu atjaunošanas darbus Papes ezerā

13.11.2014. Notikusi COASTLAKE uzraudzības grupas sēde

24.09.2014 Fotoreportāža no entomologa darba Papes ezerā

21.08.2014. Projekts COASTLAKE prezentēts konferencē Somijā

28.01.2014. Noticis projekta „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” atklāšanas seminārs

24.01.2014. Notiks projekta „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” atklāšanas seminārs

 

Gads Aktivitāte Datums Pasākuma nosaukums
2017 E.1. 02.-24.02.2017. Brīvdabas izstāde Engures saietu namā, DAP rīkotajā Zaļajā pēcpusdienā
  E.1. 24.02.-05.05.2017. Brīvdabas izstāde DAP Ķemeru meža mājā
  E.1. 15.04.2017. Lielā dumpja klausīšanās pasākums (11 dalībnieki)
  E.1. 22.04.2017. Lielā dumpja klausīšanās pasākums (16 dalībnieki)
  E.2. 25.04.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Vides pulciņš, 8.-12. klase (15 dalībnieki)
  E.1. 29.04.2017. Lielā dumpja klausīšanās pasākums (11 dalībnieki)
  E.1. 06.05.2017. Brīvdabas izstāde Ķemeru nacionālā parka Ceļotāju dienā pie Kaņiera ezera putnu vērošanas torņa
  E.1. 07.05.-19.07.2017. Brīvdabas izstāde pie Engures ezera, EEDP mājas
  E.1. 10.05.2017. Lielā dumpja klausīšanās pasākums (16 dalībnieki)
  E.2. 11.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Mērsraga vidusskolas 7. klase (15 dalībnieki)
  E.2. 12.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Mērsraga vidusskolas 6. klase (8 dalībnieki)
  E.2. 15.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Tukuma 2. vidusskolas divas 6. klases (divas grupas - 24 un 18 dalībnieki)
  E.2. 16.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Pārdaugavas Montesori skolas 1. - 4. klase (trīs grupas - 10, 10 un 11 dalībnieki)
  E.2. 17.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Lapmežciema pamatskolas 8. klase (12 dalībnieki)
  E.2. 18.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Mērsraga vidusskolas 5. klase (21 dalībnieki)
  E.2. 19.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Rīgas Valdorfa skolas 5. klase (divas grupas - 16 un 17 dalībnieki)
  E.2. 22.05.2017. Skolēnu pasākums EEDP un uz peldošās monitoringa platformas, Lapmežciema pamatskolas 5. klase (19 dalībnieki)
  E.1. 26.05.2017. Lielā dumpja klausīšanās pasākums (23 dalībnieki)
  E.1. 27.05.2017. Lielā dumpja klausīšanās pasākums (20 dalībnieki)
  E.1. 28.05.2017. Lielā dumpja klausīšanās pasākums (18 dalībnieki)
  E.1. 20.07.-04.08.2017. Brīvdabas izstāde pie kafejnīcas "Mazā kaija", Bērzciemā
  E.1. 20.07.2017., plkst. 18:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" pirmizrāde pie kafejnīcas “Mazā kaija”, Bērzciemā, Engures novadā (iekštelpā)
  E.1. 28.07.2017., plkst. 22:30 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Rojas laivu piestātnē (Jūras iela 1A), filmu festivāla RojaL ietvaros (iekštelpā)
  E.1. 29.07.2017., plkst. 22:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Mērsragā, stāvvietā pie Mērsraga bākas, Bākas ielas svētkos (brīvdabā)
  E.1. 3., 10., 17., 24. augustā, plkst. 20:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Rīgā, Skolas iela 15, Kaņepes Kultūras centra kino zālē (iekštelpā)
  E.1. 04.08.2017., plkst. 17:00 un 18:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Papes ciema Fišerejā, jeb Papes ciema "Dzintarvējos", Rucavas novadā (iekštelpā)
  E.1. 05.08.2017., plkst. 11:35, 15:20 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana starptautiskajā mūzikas festivālā “Laba Daba”, 2ANNAS kino zālē, Ratnieki, Līgatnes novads (iekštelpā)
  E.1. 05.08.2017. Brīvdabas izstāde Rāznas nacionālā parka Ceļotāju dienās pie dabas izglītības centrā “Rāzna”
  E.1. 05.08.2017., plkst. 11:15, 12:45, 14:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Rāznas nacionālā parka Ceļotāju dienās dabas izglītības centrā “Rāzna” (iekštelpā)
  E.1. 05.08.2017.-2018. Brīvdabas izstāde pie Engures ezera, EEDP mājas
  E.1. 12.08.2017., plkst. 22:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Kuldīgas Pilsētas dārzā (Pils iela 5), Goldingen Knight Cinema (brīvdabā)
  E.1. 18.08.2017., plkst. 22:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Liepājā (Teodora Breikša iela 41/41a), radošās telpas “Ideju bode” pagalmā (brīvdabā)
  E.1. 25.08.2017., plkst. 22:00 Filmas "Divi ezeri. Viens dumpis" demonstrēšana Lapmežciema muzeja dārzā, Liepu iela 4, Lapmežciems (brīvdabā)
2016 E.2. 27.04.2016. Pasākums skolēniem uz peldošās monitoringa stacijas un lielā dumpja klausīšanās Engures ezera dabas parkā (7 dalībnieki)
  E.2. 05.05.2016. Tikšanās ar Engures ezera niedru pļāvējiem (6 dalībnieki)
  E.2. 06.05.2016. Skolēnu ekskursija un lielā dumpja klausīšanās Engures ezera dabas parkā (EEDP), Lapmežciema pamatskolas 5. un 8. klase (22 dalībnieki)
  E.2. 10.05.2016. Skolēnu ekskursija un lielā dumpja klausīšanās EEDP, Vaivaru pamatskolas 6. klase (14 dalībnieki)
  E.2. 12.05.2016. Skolēnu ekskursija EEDP, Smārdes pamatskola (35 dalībnieki)
  E.2. 17.05.2016. Skolēnu ekskursija EEDP, Smārdes pamatskolas 1. un 2. klase (42 dalībnieki)
  E.2. 19.05.2016. Skolēnu ekskursijas EEDP, Smārdes pamatskolas 3. un 4. klase (40 dalībnieki)
  E.2. 20.05.2016. Skolēnu ekskursija EEDP, Engures vidusskolas 1. klase (31 dalībnieki)
  E.2. 23.05.2016. Divi pasākumi skolēniem uz peldošās monitoringa stacijas un lielā dumpja klausīšanās Engures ezera dabas parkā (11 un 10 dalībnieki)
  E.1. 27.05.2016. Brīvdabas izstādes atklāšana Rīgā, Lucavsalā
  E.1. 04.06.2016. Brīvdabas izstāde Slīteres Ceļotāju dienās pie Šlīteres bākas
  E.2. 07.06.2016. Tikšanās ar Engures ezera niedru pļāvējiem (6 dalībnieki)
  E.1. 05.-12.06.2016. Brīvdabas izstāde dārzā pie Rideļu dzirnavām, Engures novadā
  E.2. 14.06.2016. Tikšanās ar Mērsraga novada domes pārstāvjiem un deputātiem (11 dalībnieki)
  E.2. 20.06.2016. Tikšanās ar Enguresnovada domes pārstāvjiem un deputātiem (12 dalībnieki)
  E.1. 13.06.-08.07.2016. Brīvdabas izstāde Engures kultūras namā
  E.1. 09.07.2016. Brīvdabas izstāde Zvejnieksvētkos Rojā
  E.1. 10.-15.07.2016. Brīvdabas izstāde Mērsraga Tautas namā
  E.1. 05.-16.07.2016. Brīvdabas izstāde Zvejnieksvētkos Papē
  E.1. 18.-22.07.2016. Brīvdabas izstāde Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
  E.1. 23.07.2016. Brīvdabas izstāde Lubāna mitrāja informācijas centra Atvērto durvju dienās
  E.1. 24.07.-04.08.2016. Brīvdabas izstāde Līgatnes Dabas takās
  E.1. 05.-07.08.2016. Brīvdabas izstāde mūzikas festivālā "Laba daba"
  E.2. 06.08.2016. Talka Engures ezera dabas parkā (30 dalībnieki)
  E.1. 08.-12.08.2016. Brīvdabas izstāde Brīvdabas muzejā
  E.1. 13.08.2016. Brīvdabas izstāde Salacgrīvas pilsētas svētkos
  E.1. 15.08.2016.-2017. gada pavasaris Brīvdabas izstāde Rīgas Zooloģiskajā dārzā
  E.7. 27.09.2016. Projekta 2. uzraudzības grupas sanāksme, Engures ezera dabas parkā (16 dalībnieki)
  E.2. 15.10.2016. Talka Engures ezera dabas parkā (15 dalībnieki)
2015 E.7. 16.04.2015. Dabas aizsardzības profesionāļu ekskursija Engures ezera dabas parkā (25 dalībnieki)
  E.7. 23.04.2015. Dabas aizsardzības profesionāļu ekskursija Engures ezera dabas parkā (24 dalībnieki)
  E.7. 06.07.2015. Divas dabas aizsardzības profesionāļu ekskursijas Engures ezera dabas parkā (10 un 10 dalībnieki)
  E.7. 07.07.2015. Divas dabas aizsardzības profesionāļu ekskursijas Engures ezera dabas parkā (10 un 10 dalībnieki)
  E.7. 16.09.2015. Dabas aizsardzības profesionāļu ekskursija Papes ezera dabas parkā (13 dalībnieki)
  E.2. 30.09.2015. Pasākums skolēniem uz peldošās monitoringa stacijas Engures ezera dabas parkā (13 dalībnieki)
  E.2. 03.10.2015. Talka Engures ezera dabas parkā (33 dalībnieki)
2014 E.7. 28.01.2014. Projekta atklāšanas seminārs, Rīgā (21 dalībnieks)
  E.7. 07.07.2014. Projekta 1. uzraudzības grupas sanāksme, Rīgā (14 dalībnieki)