Mazā ērgļa ligzdvietu izveide

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.01.2021.-31.03.2021.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Jānis Ķuze
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa 32-8, Rīga LV 1011
Mājas lapa

Projekta īstermiņa mērķis ir veikt egļu galotņošanu deviņos mazā ērgļa mikroliegumos, sagatavojot vidēji vienu potenciālo ligzdošanas koku uz vienu mikrolieguma hektāru.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt deviņos mikroliegumos mazā ērgļa ligzdošanas vietas nākotnē. Īstenotais sugas aizsardzības pasākums samazinās iespēju, ka mazais ērglis, mainot ligzdošanas kokus, pārcelsies ligzdot ārpus mikrolieguma, tā vietā tiks nodrošinātas ligzdu mainīšanas iespējas aizsargātā teritorijā.

Tiks aprobēta līdz šim Latvijā nepielietota ligzdošanas vietu izveidošanas metode, lai pēc tam to varētu izmantot plašāk – gan Latvijā, gan arī citās valstīs.

Aktivitātes: 
  • Sagatavošanās pasākumi – aprīkojuma iegāde, teritoriju izpēte dabā un galotņošanai piemēroto koku uzmērīšana;
  • Informācija par projektu: preses relīzes izsūtīšana; komunikācija sociālajos tīklos par mazā ērgļa problemātiku Latvijā un mazā ērgļa aizsardzības nepieciešamību;
  • Egļu galotņošana – sagatavoti 40–50 ligzdošanai piemēroti koki.

Paldies par sadarbību mežu īpašniekiem Ingka Investments Latvia!

Sagatavoti 40–50 ligzdošanai piemēroti koki dažādās teritorijās Latvijā.