MEATBALL

Projekta pase
Projekta norises laiks
2011. gada novembris - 2013. gada decembris
Izpildītājs
WWF Zviedrija (Stiftelsen Världsnaturfonden WWF)
Partneri

Latvijā: Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas fonds

Igaunijā: Igaunijas Dabas fonds (Eestimaa Looduse Fond)

Zviedrijā: WWF Zviedrija (Stiftelsen Världsnaturfonden WWF)

Finansētāji
Swedbank (Zviedrija)
Norises vieta

Latvija, Igaunija un Zviedrija

Projekta vadītājs
Projekta vadītājs - Jan Wärnbäck (WWF Zviedrija) LDF daļas vadītājs – Jānis Reihmanis
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Mērķis:

Lauksaimniecības radītās barības vielu noteces uz Baltijas jūru mazināšana.

Uzdevumi:

Izvēlēties modeļsaimniecības, kurās attīstīt ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgas saimniekošanas metodes, lai mazinātu barības vielu noteci uz Baltijas jūru;
Saimniekošanas metožu apkopojums un to izplatīšana lauksaimniekiem un citām iesaistītām pusēm;
Projekta laikā gūtās pieredzes popularizēšana;
Ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgu saimniekošanas metožu novērtējums.
Modeļsaimniecības kopā ar partnerorganizācijām tiks izveidotas katrā no iesaistītajām valstīm. Ar saimniekošanas metožu apkopojumu paredzēts demonstrēt kā šīs metodes var tikt pielietotas, kā arī veicināt to praktisku izmantošanu citās saimniecībās. Gūtās pieredzes un zināšanu apmaiņa tiks veicināta arī projekta SNOWBAL ietvaros. Projekta laikā gūtās pieredzes popularizēšanas mērķis ir sniegt vairāk informācijas dažāda līmeņa (nacionālā un starptautiskā) amatpersonām, lai ietekmētu politikas veidošanu un lēmumu pieņemšanu, kas savukārt radītu priekšnoteikumus tirgus risinājumiem ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas metožu izmantošanai.

Kā projekta modeļsaimniecības izvēlētas zemnieku saimniecības "Lejasķerzēni", „Vekši”, „Mežāres” un „Lielkrūzes”. Iesaistīto saimniecību sarakstu vēlāk paredzēts papildināt ar konvencionālās ražošanas metodes izmantojošām saimniecībām.