Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.01.2015. - 30.06.2015.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Eiropas Vides birojs

Finansētāji
Sabiedrības integrācijas fonds
Norises vieta

Rīga, Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2 Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis ir ES līmenī aktualizēt un apspriest ekosistēmu sniegto pakalpojumu nozīmi un ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī izvērtēt stratēģijas to ilgtspējīgai izmantošanai, šajā darbā iesaistot nevalstiskās organizācijas.. Projekts sniegs ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” ieviešanas izvērtējumā un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vidus termiņa izvērtējumā, kā arī akcentēs ekosistēmu pakalpojumu nozīmību tautsaimniecībā, rosinot valsts institūciju un NVO diskusiju par sasniegto stratēģiju ieviešanā un turpmākajiem soļiem.

2015. gada 26.-27. maijā, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas Komisiju tika organizēta plaša mēroga konference „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”, kurā piedalījās gan valstiskā, gan nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī zemes īpašnieku un lietotāju organizācijas no visām ES valstīm. Konference tika rīkota Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros. Konferences dalībnieku struktūra nodrošināja tās rezultātu plašu pārnesi visā ES līmenī. Konference notika Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, bet ar konferenci saistītā Dabas koncertzāle notika Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.

Konferences laikā tika apspriesti stratēģijas „Eiropa 2020” un ES Bioloģiskās stratēģijas ieviešanas jautājumi, īpaši - ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana. Konferences norises laiks, pirms ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vidus termiņa ziņojuma publiskošanas, un stratēģijas „Eiropa 2020” pārskatīšanas, sniedza lielisku iespēju akcentēt ekosistēmu pakalpojumu nozīmību un vienoties par tālākām ilgtspējīgām darbībām ES līmenī. 

Projekta galvenā mērķa grupa bija vides NVO un konferences “ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana” dalībnieki. Mērķa grupa tika pilnībā sasniegta, īstenojot NVO sagatavošanās aktivitātes konferencei (pozīcijas dokuments, gatavošanās sanāksme, mājas lapa) un izplatot un tālāk integrējot konferences rezultātus (konferences ziņojums un mājas lapa, secinājumu tālāka integrācija politikas rekomendācijās). Konferencē piedalījās 137 dalībnieki no 26 ES dalībvalstīm.

Nevalstisko organizāciju līdzdalībai tika atvēlēta būtiska loma, un, pateicoties projektam, NVO bija pietiekama veiktspēja, lai sagatavotu un saskaņotu pozīcijas dokumentu, piedalītos konferencē un sagatavotu rekomendācijas konferences secinājumu tālākai nodošanai. Paralēli konferencei, Eiropas vides birojs (EEB) organizēja EEB Bioloģiskās daudzveidības darba grupas sanāksmi (25. maijā), kurā notika NVO viedokļu saskaņošana pirms konferences, un EEB Valdes sēdi (28. - 29.maijā), kurā notika konferences secinājumu apspriešana, tikšanās ar Latvijas Vides ministru Kasparu Gerhardu, un tālāku politisku soļu apspriešana.

Aktīvs Latvijas prezidentūras atbalsts NVO dalībai konferencē un konferences labie rezultāti ir viens no iemesliem kāpēc EEB, veicot Latvijas prezidentūras ieviešanas novērtējumu, kā nozari, kurā sasniegti labākie rezultāti izcēla tieši bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu attīstību.

04.06.2015. Vai iespējams dabu pasargāt vairāk, nosakot tās cenu?

03.06.2015. BirdLife jauna aplikācija - NatureWatch

02.06.2015. Piektais īsfilmu festivāls Green-Go: šogad par pārmērīgu patēriņu

28.05.2015. Dabas konference noslēgusies, dialogs starp NVO un vides ministriju turpinās

26.05.2015. Par konferences “ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešana” pirmajā dienā svarīgākajiem diskutētajiem jautājumiem

26.05.2015 Eiropas pilsoņi aktīvi atbalsta kampaņu "Dabas trauksme"

25.05.2015. Nevalstiskās organizācijas aktīvi piedalīsies konferencē 26. un 27.maijā Rīgā

22.05.2015. Eiropas Komisija publicē Dabas pārskatu; Eiropas Vides birojs vēlreiz akcentē ES dabas likumdošanas nozīmi

22.05.2015 Pētījums: kultūras un rekreācijas vērtību aizsardzība Baltijas jūras reģionā

21.05.2015. Eiropas Vides birojs kritizē Eiropas Komisijas “labākas regulācijas iniciatīvu” 

21.05.2015. 22.maijs – Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena

20.05.2015. Notikuši jau gandrīz 130 prezidentūras pasākumi; viens no tuvākajiem - konference par bioloģisko daudzveidību

19.05.2015. Ekosistēmas kā preču un pakalpojumu sniedzēji

18.05.2015. Dabas un bioloģiskās daudzveidības nozīme klimata pārmaiņās

18.05.2015. Kāpēc nepieciešama ES dabas direktīvu ieviešana nacionālajā līmenī?

17.05.2015. Zaļā infrastruktūra – tilts starp dabas teritorijām

16.05.2015 DABAS TRAUKSME: aicina nemainīt ES dabas aizsardzības likumdošanu

15.05.2015 Eiropas Savienībā atzīmēs Natura 2000 dienu

15.05.2015. Eiropas dabas aizsardzības likumdošana kā ekonomiskās attīstības veicinātājs

14.05.2015 Apputeksnēšanas ekonomiskā snieguma novērtējums: Šveices pieredze

14.05.2015. Eiropas Savienības dabas likumdošana – pamats daudziem panākumiem dabas aizsardzībā

13.05.2015 No augiem ražotai biodegvielai nav nākotnes

13.05.2015. Gaisa piesārņojuma izmaksas ik gadu - vairāk nekā 500 miljardi eiro

12.05.2015. Neiepriecinoši dati par dabas aizsardzības situāciju ES

11.05.2015 Bioloģiskā daudzveidība un ūdens: interesanti fakti

11.05.2015. Paziņos 2017.gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas titula saņēmēju

10.05.2015. Aicina balsot par labāko LIFE projektu

09.05.2015 Somijā izstrādā metodiku aizsargājamo dabas teritoriju ekonomiskās snieguma novērtēšanai

08.05.2015 Projektu pieredze: kūdras purvu atjaunošana Vācijā

07.05.2015 Dabas daudzveidība un invazīvās sugas: fakti

06.05.2015 Dabas daudzveidība un pārtika: skaitļi un fakti

05.05.2015 No dubļu plūdu novēršanas līdz ekosistēmu pakalpojumiem: Beļģijas pieredze

30.04.2015 Kāpēc bioloģiskā daudzveidība ir mums svarīga? - interesanti fakti

29.04.2015 Augsta līmeņa sanāksmē Rīgā diskutē par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

29.04.2015 Ūdens piesārņojums un ķīmisko vielu izmantošana ikdienā – jautājumi, kas visvairāk satrauc Latvijas iedzīvotājus

24.04.2015 Dānijas mežu programma rekreācijas iespēju un dabas vērtību atjaunošanai

23.04.2015 Reģionālais zīmolskā instruments ilgtspējīgai un dabai draudzīgai attīstībai

18.04.2015. ES vienojusies par ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanai

16.04.2015. Nīderlandes projekts TEEB City akcentē dabai draudzīgas pilsētvides veidošanas ieguvumus

14.04.2015. Publiskots pārskats par Eiropas vides stāvokli 2015

09.04.2015 TEEB Nordic pētījums atklāj dabas vērtību sociāli ekonomisko nozīmi

08.04.2015. Britu dabas organizācijas aicina dalīties ar stāstiem par dabas nozīmi

06.04.2015 Dabas aizsardzība kā ekonomikas balsts: Beļģijas pieredze

01.04.2015. Starptautiska konference "ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana"

01.04.2015. Eiropas vides organizācijas norūpējušās par dabas daudzveidības saglabāšanu

01.04.2015. Sāksies balsošana par Natura 2000 balvas kandidātiem

31.03.2015. Katrai desmitajai savvaļas bišu sugai draud iznīcība

26.03.2015. Jauna LIFE publikācija par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu

25.03.2015 Apzaļumošana sabiedrības veselībai: Velsas pieredze

24.03.2015. Jauna LIFE publikācija par saldūdens zivju aizsardzību

23.03.2015. Īsfilmas par Natura 2000 tīklu

19.03.2015. Nīderlandes dabas NVO ceļ trauksmi

18.03.2015. Tuvojas Eiropas Zaļā nedēļa 2015

 

Starptautiska konference „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”, 26.-27.05.2015, Rīga

Konference norisinājās kā plānots, 26.-27.maijā, Nacionālajā Bibliotēkā, Rīgā. Tajā piedalījās 137 dalībnieki, t.sk. 38 ES vides NVO pārstāvji, kuru līdzdalību konferencē nodrošinājām šī projekta ietvaros. LDF nodrošināja gan NVO dalību konferencē, gan NVO pārstāvniecību konferences programmā.

Gatavojoties konferencei, Latvijas Dabas fonds koordinēja sekojošu pasākumu īstenošanu:

  1. Ziņu gatavošana un ievietošana LDF mājas lapā, kas akcentēja konferences tēmas nozīmību un aktualitāti. Kopumā projekta ietvaros tika sagatavotas 79 ziņas, 53 latviski un 26 angliski. Ziņu arhīvs pieejams šeit.
  2. NVO pozīcijas dokumenta sagatavošana. Pozīcijas dokuments tika izmantots kā pamats diskusijām EEB bioloģiskās daudzveidības darba grupas sanāksmē.
  3. Eiropas vides biroja bioloģiskās daudzveidības darba grupas sanāksme 25. maijā, Rīgā, kurā notika gatavošanās konferencei. Tajā piedalījās 137 dalībnieki no 26 ES dalībvalstīm.

Lai integrētu konferences secinājumus tālākās politikas darbībās, Latvijas Dabas fonds koordinēja sekojošus pasākumus:

  1. Atskaites sagatavošanu par Dabas konferences "ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana" norisi.
  2. Ziņas sagatavošanu mājas lapai par konferences rezultātiem.
  3. Apsprieda konferences norisi un tālāku politikas mērķu īstenošanu EEB valdes sēdē 28.-29.maijā. EEB valde augstu novērtēja konferences organizāciju un tās iznākumus.

Nodrošināja vides ministra Kaspara Gerharda dalību EEB valdes sēdē, 28.maijā. EEB augstu novērtēja sadarbības iespējas Latvijas prezidentūras ietvaros un izteica pateicību par sadarbību vēstulē, kas tika nosūtīta gan Kasparam Gerhardam, gan Laimdotai Straujumai.