Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/11/2022 - 15/04/2024
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

-

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds / Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Norises vieta

Dabas parks “Piejūra”

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis ir nodrošināt ES nozīmes zālāju biotopam 1630* Piejūras zālāji tādu apsaimniekošanu Vakarbuļļu pļavās, kas veicina tā labvēlīgu stāvokli, novēršot atkārtotu niedru ekspansiju.

Aktivitātes: 

Projektā tiks veikta intensīva niedru pļaušana Vakarbuļļu pļavās, lai uzlabotu ES nozīmes zālāju biotopa 1630* Piejūras zālāji stāvokli. Papildus tiks veikta hidroloģiskā režīma uzlabošana, novēršot ūdens uzkrāšanos pļavās.

1. 2023. gada pavasarī izstrādāts pļavu apsaimniekošanas plāns, kurš papildināts 2024. gada sākumā pēc apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas. Plānā iekļauts arī īstenoto pasākumu novērtējums – “Degradētās (niedrēm aizaugušās) zālāju daļas atjaunošanas plāns DP “Piejūra” Vakarbuļļos un situācijas novērtējums pēc atjaunošanas darbiem”.
2. Lai veiktu grāvju pārtīrīšanu izstrādāts eksperta hidrologa atzinums “Vakarbuļļu pļavu hidroloģiskā izpēte un apsaimniekošanas rekomendācijas”.
3. Niedru pļaušana veikta 2023. gada aprīlī (3 ha platībā), ar zemsedzes frēzēšanu 2023. gada septembrī (4 ha platībā) un 2023. gada decembrī (4 ha platībā).
4. Pamatojoties uz hidroloģijas eksperta atzinumu, veikta grāvja pārtīrīšanas saskaņošana ar Valsts Vides dienestu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Pārtīrīts grāvis 170 m garumā un izveidota caurteka grāvja šķērsošanai.
5. Pļavu apsaimniekošanas plāns un atjaunoto platību ģeotelpiskie dati nosūtīti Dabas aizsardzības pārvaldei.
6. Veikta situācijas foto fiksēšana ar dronu gan pirms, gan pēc pļaušanas, kas sniedz kopskatu uz teritoriju, kā arī tiek izmantota komunikācijā par projektu. Informācija publicēta gan LDF mājas lapā, gan nosūtīta medijiem un publicēta sociālajos tīklos.