Jaunumi

Lai arī Latvijā pieaug izpratne par klimata pārmaiņu nopietnību – 42% iedzīvotāju uzskata, ka tā ir viena no nozīmīgākajām pasaules problēmām*, lielākajai daļai cilvēku joprojām ir grūti uztvert klimata pārmaiņas kā svarīgu problēmu, jo to ietekme uz ikdienas dzīvi Latvijā nav jūtama tik tiešā v​eidā kā citviet pasaulē. Tāpēc Latvijas Dabas fonda projekts “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” kampaņā “Sveicieni no klimata pārmaiņām!” uzrunās Latvijas iedzīvotājus un īpaši jauniešus. Kampaņa iezīmēs notiekošās un prognozētās klimata pārmaiņas un to radītās sekas, kā arī aicinās rīkoties, lai klimata pārmaiņas mazinātu, kļūstot par Klimata vēstnešiem. Kampaņa arī popularizēs 13 vienkāršas darbības, kas saistās ar jauniešu ikdienas...
23.10.2020
Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE un SIA “Rīgas meži” šodien ar nodomu protokolu vienojās par sadarbību dabisko pļavu augu ieviešanā Rīgas parkos, to simboliski atzīmējot ar pļavas kvadrātmetra iesēšanu Uzvaras parkā. Šī sadarbība turpina Latvijas Dabas fonda sākto dabisko pļavu atbalsta kustību “Iesēj savu kvadrātmetru!”, kurai līdzās daudziem Latvijas iedzīvotājiem nu pievienojas arī uzņēmumi un organizācijas. “Dabiskās pļavas un ganības ir izzūdoša dabas vērtība – šobrīd tās saglabājušās vien 0,7% Latvijas teritorijas. Tās ir unikālas ekosistēmas, kurās mājo izcila dabas daudzveidība, un to saglabāšanā aizvien svarīgākas kļūst apdzīvoto vietu zaļās teritorijas. Iesējot dabisko pļavu augus parkos, mēs palīdzam izplatīties to sēklām...
21.10.2020
20. oktobris ir iezīmējies kā graujoša diena Eiropas videi, jo Eiropas Parlaments un Eiropas padome nobalsoja par labu simtiem miljonu eiro iedalīšanai atbalsta maksājumos industriālajai lauksaimniecībai – atzīst Eiropas vides organizācijas. Latvijas Dabas fonds norāda – iespējams, par zaļāku lauksaimniecību nākamos septiņus gadus varam aizmirst. Vakar, 20. oktobrī, lauksaimniecības ministri Luksemburgā un Eiropas Parlaments Briselē vienojās, ka vismaz divas trešdaļas no Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžeta tiks piešķirts tādiem lauksaimniekiem, kuru darbībā netiek ievēroti vides nosacījumi vai tie ievēroti minimāli, un desmitiem miljardi eiro sabiedriskā finansējuma tiks novirzīti augstākais vienam...
21.10.2020
Pirmdien, 19. oktobrī, iznācis Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojums “Dabas stāvoklis Eiropas Savienībā”, kas balstās dalībvalstu ziņojumos ES Dabas direktīvu ietvaros.  Šīs direktīvas paredz, ka katras ES dalībvalsts pienākums ir reizi sešos gados ziņot par dabas stāvokli savā valstī. Veiktie ziņojumi apkopoti līdz šim visaptverošākajā ES dabas veselības stāvokļa pārbaudē. Ziņojums rāda, ka dabas situācija Eiropas Savienībā ir kritiska – 81% no ES dzīvotnēm ir sliktā aizsardzības stāvoklī, tostarp purvi, zālāji un kāpu dzīvotnes, kas izzūd visstraujāk, nākotne nedroša lielākajai daļai aizsargājamo sugu. Neilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, urbanizācija un piesārņojums ir galvenais slogs, kas vainojams pie Eiropas bioloģiskās...
20.10.2020
Atklātā vēstulē savu valstu premjerministriem Baltijas vides, zinātnes un profesionālās organizācijas rosina veikt izlēmīgu un drosmīgu rīcību klimata pārmaiņu novēršanā, aicinot politiķus nākamajā Eiropadomes sanāksmē atbalstīt ES klimata mērķa paaugstināšanu par vismaz 65%. Organizāciju pārstāvji ziņojumā norāda, ka klimata joma atrodas ārkārtas stāvoklī. "Ja vien ātri un izlēmīgi nerīkosimies, gadsimta beigās mēs pieredzēsim temperatūras paaugstināšanos par 3,2 °C. Mežu ugunsgrēki, aizvien lielāki sausuma periodi un plūdi jau tagad spēcīgi ietekmē uzņēmumus, iedzīvotājus un kopienas, jo īpaši visvieglāk ievainojamos. Tiek paredzēts, ka arvien nepietiekamā, pārāk vēlā rīcība klimata jomā vai tās trūkums ES izraisīs labklājības...
15.10.2020
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās dabas parkā Kuja projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" ietvaros (ID. Nr. AQPOM/ 2020-2). Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 28.10.2020 plkst. 17.00Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu vai  elektroniski ldf@ldf.lv. Piedāvājumu vērtēšana: Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā cena par pakalpojumu bez PVN. Kontaktpersona:Maija Medne, zālāju atjaunošanas koordinatore maijamedne@gmail.comTālr.: + 371 2 6741537 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.Pieteikums dalībai cenu aptaujā.Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.
15.10.2020
Septembrī Latvijas Dabas fonds aicināja sabiedrību iesaistīties dabisko pļavu atbalsta kustībā “Iesēj savu kvadrātmetru!”. Tajā tika aicināti pieteikties tie, kas vēlas iesēt savā īpašumā dabisko pļavu puķu sēklas, tādā veidā palīdzot dabiskajām pļavām, kuras saglabājušās vien 0.7% Latvijas teritorijas. Akcija guva neparedzēti lielu atsaucību – divu nedēļu laikā Latvijas Dabas fonds saņēma vairāk nekā 1800 pieteikumus no visas Latvijas. Tagad pieteikšanās ir noslēgusies un sēklas tiek gatavotas izsūtīšanai. Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE vadītāja Inga Račinska stāsta: “Latvijas iedzīvotāju atsaucība bija necerēti liela, par ko mēs esam no sirds priecīgi. Taču jāteic, ka visiem interesentiem sēklas šogad nepietiks, tāpat mūsu...
07.10.2020
Dabiskās pļavas Latvijā šobrīd ir izzūdoša dabas vērtība, tāpēc projekts GrassLIFE sāk sabiedrisku dabisko pļavu atbalsta kustību “Iesēj savu kvadrātmetru!”. Tajā aicinām pieteikties tos, kuri vēlas savā īpašumā iesēt nelielu gabaliņu dabiskās pļavas. Interesentiem tiks nosūtītas Latvijas pļavu puķu sēklas, savukārt nākamajā gadā aicināsim ziņot par rezultātiem. Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja saka: “Dabiskajās pļavās mājo unikāla bioloģiskā daudzveidība, tāda augu un citu dzīvu būtņu sabiedrība, kas nav sastopama nekur citur. Pēdējo 70 gadu laikā dabiskās pļavas ir uzartas, pamestas aizaugšanai ar krūmiem vai tur ierīkoti sēti augu sugām nabadzīgi zālājiun tās palikušas vien 0.7% Latvijas teritorijas. Projekts GrassLIFE veltīts...
02.10.2020
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā Audita veikšana un ziņojuma sagatavošana, projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!”  (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros (ID. 6.12-2/KP2020-4). CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES Lēmums par cenu aptaujas rezultātu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:Līdz 09.10.2020 plkst. 17.00, elektroniski ldf@ldf.lv, vai pa pastu Piedāvājumu vērtēšana:Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši Cenu aptaujas nolikumam. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Kontaktpersona:Maija Ušča, projekta vadītājamaija.usca@ldf.lv Cenu aptaujas nolikumsAudita veikšanas un pieteikuma sagatavošanas...
25.09.2020
Kāda nākotne gaidāma pasaulē, kuru plosa klimata pārmaiņu krustugunis? Rīgas Starptautiskais kino festivāls (RIGA IFF) sadarbībā ar Latvijas Dabas fonda projektu “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” piedāvā šo jautājumu apskatīt no zviedru režisores Pellas Kogermanes skatpunkta, zinātniskās fantastikas drāmā “Aniara” un pēc filmas seansa to apspriest žurnālistes Sandras Kropas vadītajā diskusijā kopā ar klimata ekspertu Jāni Brizgu, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāju Andreju Briedi, jūtūberi un raidījumu vadītāju Beāti Bērziņu (Beta Beidz) un filosofu Arti Sveci. Filmas "Aniara" bezmaksas seanss un tam sekojošā diskusija notiks 22. oktobrī plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Gan filma, gan...
22.09.2020