Jaunumi

Satversmes tiesa ir nolēmusi ierosināt lietu par "Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Satversmes 115. pantam". Lieta ierosināta pēc Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Pasaules Dabas fonda iesniegtās konstitucionālās sūdzības. Saskaņā ar augstāk minētajiem grozījumiem tika samazināts pieļaujamais koku ciršanas caurmērs – priedei no 39 līdz 30 centimetriem, eglei no 31 līdz 26 centimetriem, bērzam no 31 līdz 25 centimetriem. Vides organizāciju ieskatā, pirmkārt, ir pārkāpts Satversmes 115. pantā ietvertais valsts pienākums izveidot un...
31.01.2023
Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Lietota pikapa iegādi projekta Nr. 101073829-LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 “ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” ietvaros” Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 6.02.2023. plkst. 17.00Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lvPiedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.Kontaktpersona: Jānis Andrušaitis E-pasta adrese: janis.andrusaitis@ldf.lvTālr.: + 371 67830999 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
27.01.2023
Latvijas Dabas fonda projektā GrassLIFE izveidotais mobilais ganāmpulks 2022. gada sezonā atjaunojis 160 hektārus pļavu biotopu 16 ganību vietās Latvijā. Pirmo reizi tas darbojās Ādažu dabas parka un militārā poligona pļavās, kā arī Teiču un Krustkalnu rezervātu zālājos. Mobilais ganāmpulks nogana vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas, kuras nav piemērotas pļaušanai un siena vākšanai. Šobrīd dzīvnieki mitinās novietnē Līgatnē un gaida pavasari, lai savā īpaši pielāgotajā piekabē atkal dotos veikt darbu dabisko pļavu labā. Projekta GrassLIFE eksperte Baiba Strazdiņa stāsta: “Šī bija jau piektā Latvijas Dabas fonda mobilā ganāmpulka sezona. To laikā esam palīdzējuši atjaunot vairāk nekā 42 dabiskos zālājus visā Latvijā.  Daļā no tiem bija...
26.01.2023
Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Komunikācijas kampaņas par pasākumu zaļināšanas rokasgrāmatu izstrāde un īstenošana projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game over? Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros” Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 14.02.2023. 17.00 Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums Kontaktpersona: Dita Stalovska E-pasta adrese: dita.stalovska@ldf.lv Tālr.: + 371 67830999 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit. Pieteikums dalībai cenu aptaujā - šeit. Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne - šeit. Pretendenta pieredzes veidne pieejama šeit. Projekta vizuālās identitātes rokasgrāmata - šeit. Saņemtie...
25.01.2023
Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE ir sagatavojis izglītojošu animācijas filmu sēriju “Nāc pļavā dabiskā!” par dabiskās pļavas sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem un aicina iepazīties ar to, kāda ir dabiskās pļavas nozīme cilvēku dzīvē. Šobrīd dabiskās pļavas Latvijā klāj vien 0,7% valsts teritorijas, tāpēc to saglabāšana un atjaunošana ir arī mums tik nepieciešamo ekosistēmu pakalpojumu noturības nodrošināšana. Dabiskā pļava ir ekosistēma, kuru raksturo bagātīga bioloģiskā daudzveidība un īpaša augu un dzīvnieku sabiedrība, kas savstarpēji sadarbojas un nodrošina viena otras pastāvēšanu. Tāpat dabiskā pļava sniedz daudz labumu, kurus dēvē par ekosistēmu pakalpojumiem. Daļa no tiem ir uzskatāmi un daudziem pazīstami – ārstniecības...
17.01.2023
Par 2023. gada dzīvotni Latvijas Dabas fonds (LDF) ir izvēlējies KRITALU. Kritala ir mežā guļošs, atmiris koks – tas ir viens no nozīmīgākajiem dabiskas meža struktūras elementiem, kam ir neaizstājama loma dzīvības daudzveidības nodrošināšanai mežā. Ar kritalām saistīti vairāki simti – gandrīz katra ceturtā, mežā dzīvojošā suga. Atmirušo koksni izmanto sēnes, gļotsēnes, ķērpji, sūnas, gliemeži, kukaiņi – kritala tiem ir gan dzīves, gan barošanās vieta. Arī putniem un zīdītājiem kritalas sniedz iespēju paslēpties, atrast barību vai izaudzināt mazuļus. Dabiskā vecā mežā kritalas ir bioloģiski daudzveidīga, veselīga un ilgtspējīga meža rādītājs. “Mūsu izvēlētā šī gada dzīvotne – kritala stāsta par to, ka mežā un dabā kopumā nav nekā lieka –...
09.01.2023
Latvijas vides organizāciju iniciatīva “Zaļais barometrs” ir izvērtējusi jaunās valdības deklarāciju klimata, vides un dabas aizsardzības kontekstā un vēlas akcentēt trīs galvenos secinājumus. Pirmkārt, deklarācijā parādās daudzi pozitīvi uzstādījumi klimata, vides un dabas aizsardzības jomā, bet ir viens fundamentāls trūkums. Valdības deklarācija dod daudzkārtējus mājienus, ka klimata, vides un, jo īpaši, dabas aizsardzības mērķu sasniegšana nedrīkst traucēt tautsaimniecības attīstībai un Latvijas konkurētspējai. Šāds naratīvs vēlreiz apliecina vides organizāciju daudzkārt uzsvērto un novēroto, ka politiķiem trūkst vēlmes un/vai izpratnes par to, ka tautsaimniecību ir iespējams virzīt ilgtspējīgi un ka visas sabiedrības interesēs ir šādu...
16.12.2022
Latvijas Dabas fonds (LDF), viena no lielākajām un pieredzes bagātākajām dabas aizsardzības organizācijām Latvijā, aicina komandā DIREKTORU/I. Meklējam cilvēku, kurš/a spētu vadīt vienu no nozīmīgākajām dabas organizācijām Latvijā laikā, kad dabas daudzveidības un klimata krīze jau ir mūsu realitāte. Aicinām mums pievienoties vadītāju, kas spētu atbalstīt un iedvesmot 20-25 aizrautīgu darbinieku kolektīvu, kuru ikdienas darbs ir veltīts dabas saglabāšanai Latvijā. INFORMĀCIJA PAR VAKANCI Amata nosaukums: direktors/e Darba vieta: LDF birojs Rīgā Blaumaņa ielā 32-8 Darba slodze: pilna slodze Atalgojums: atbilstoši nostrādātajām stundām, ne zemāks kā 14 Eiro/stundā (bruto) Darba sākuma termiņš: 2023. gada 1. marts (par datumu iespējams...
13.12.2022
Latvijas vides organizācijas aicina vides ministru gaidāmajā Eiropas Savienības (ES) Vides padomes sēdē paust stingru atbalstu jaunajai regulai par dabas atjaunošanu. Sēdē, kas notiks 20. decembrī, ES valstu vides ministri apspriedīs šī gada jūnijā izstrādāto priekšlikumu jaunai regulai, kas paredz ekosistēmu atjaunošanu visā Eiropas Savienībā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Regulas mērķis ir novērst bioloģiskās daudzveidības zuduma sliktākos scenārijus, kā arī mazināt klimata pārmaiņu negatīvās sekas un veiksmīgāk tām pielāgoties. Vides organizācijas gan Latvijā, gan visā ES norāda, ka pēc iespējas ātrāk jāpanāk vienošanās par kopējo pieeju, saglabājot uzstādītos mērķus, kādi ir nepieciešami pašreizējās...
13.12.2022
Latvijas Dabas fonds jau otro gadu decembrī aicina svētku laikā izvēlēties dāvanas, kas neatstāj ietekmi uz vidi un piedāvā iespēju iegādāties un dāvināt simbolisku dabiskās pļavas kvadrātmetru. Par ziedojumu vismaz 10 EUR apmērā Latvijas Dabas fonds nodrošinās viena dabiskās pļavas kvadrātmetra atjaunošanu, bet ziedotājs saņems apliecinājumu par pļavas kvadrātmetra atjaunošanas atbalstīšanu un sava kvadrātmetra koordinātas. Šo apliecinājumu – simbolisko pļavas kvadrātmetru – varēs dāvināt kādam sev tuvam cilvēkam vai arī sev. Akcija “Dāvini dabiskās pļavas kvadrātmetru!” risināsies no 5. decembra līdz 31. decembrim un šo īpašo dāvanu iespējams iegādāties vietnē www.ldf.lv/davana. No saziedotajiem līdzekļiem tiek atjaunota 19 ha plaša...
05.12.2022