Konference "ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana" Rīgā

01.04.2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros 26. - 27. maijā organizē starptautisku Dabas konferenci “ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”. Dabas konference notiks Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3.

Konferencē skatāmie jautājumi ir tieši saistīti ar Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba programmā izvirzītajām prioritātēm - ieguldījums ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vidus termiņa ziņojuma gatavošanā, īpašu uzmanību veltot ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas otrā mērķa „Uzturēt un atjaunot ekosistēmas un to pakalpojumus” ieviešanas iniciatīvām.

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Eiropas Vides biroju organizē nevalstisko organizāciju līdzdalību konferencē. Gatavojoties konferencei, apkopojam un publiskojam aktualitātes, kas saistītas ar ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanu. Aktualitātes tiek publicētas Latvijas Dabas fonda mājas lapā. Aktualitāšu arhīvs pieejams šeit.

Plānots, ka konferencē piedalīsies 150-200 dalībnieku, gan valsts, gan nevalstiskā sektora pārstāvji, zemes īpašnieku un lietotāju organizācijas no visām ES valstīm. Konferences dalībnieku struktūra nodrošinās tās rezultātu plašu pārnesi visā ES līmenī. 

Konferences provizoriskā darba kārtība (angļu valodā, iespējami precizējumi)

Dabas konferences darba valoda – angļu, tulkojums netiks piedāvāts.

Lai pieteiktos konferencei, lūdzu sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vecāko referenti Daci Brišku (dace.briska@varam.gov.lv, tālr.: 67026 424)

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.