TEEB Nordic pētījums atklāj dabas vērtību sociāli ekonomisko nozīmi

09.04.2015

 

Sekojot globālajai ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomikas (TEEB) iniciatīvai, 2011.gadā Ziemeļu Ministru padome un Somijas prezidentūra nolēma uzsākt globālās iniciatīvas iedvesmotu līdzīgu iniciatīvu tieši ziemeļvalstīs (TEEB Nordic). Tās mērķis bija apvienot esošo informāciju par ekosistēmu un dabas daudzveidības sociālekonomisko lomu un nozīmi tieši ziemeļvalstīs – Dānijā, Somijā, Islandē, Norvēģijā un Zviedrijā.

TEEB ir globāla iniciatīva, kas akcentē dabas daudzveidības saglabāšanas ekonomiskos ieguvumus. Tās mērķis ir vērst uzmanību uz pieaugošajām izmaksām, ko rada dabas daudzveidības samazināšanās un ekosistēmu degradācija un apkopot zināšanas, lai dabas daudzveidības patieso vērtību padarītu plaši zināmu.  TEEB izstrādājusi pieeju, lai palīdzētu lēmumpieņēmējiem novērtēt ekosistēmu un dabas daudzveidības vērtību un izmantot to arī lēmumu pieņemšanā. TEEB aplēsis, ka uzņēmējdarbības iespējas, ko sniedz ieguldījumi dabā, līdz 2050. gadam varētu sasniegt 2–6 triljonus ASV dolāru. Pētījumā minēti arī vairāki patiesi iespaidīgi piemēri - zvejniecības resursu pārmērīgas izmantošanas dēļ ik gadu pasaulē tiek zaudētās zvejas iespējas  aptuveni 50 miljardu ASV dolāru apmērā. Savukārt Ņujorkas pilsēta ietaupīja 6,5 miljardus dolāru, ieguldot līdzekļus dabisko ūdens attīrīšanas pakalpojumu saglabāšanai Ketskila kalnu ūdens sateces baseinos, nevis izvēloties uzbūvēt attīrīšanas iekārtas.

TEEB iniciatīva arī  iesaka lēmumu pieņemšanas procesā ņemt vērā dabas daudzveidības patieso ekonomisko vērtību un to atspoguļot valstu uzskaites sistēmās.

TEEB Nordic pētījums tika publicēts 2013.gadā un tas parādīja, ka dabai un ekosistēmu pakalpojumiem Ziemeļvalstīs ir augsta sociāli ekonomiskā nozīme gan raugoties tirgus vērtības kontekstā, gan arī plašākā sabiedrībā. Tomēr, lai arī dabas daudzveidība, ekosistēmas un ar tiem saistītie pakalpojumi ir Ziemeļvalstu sociāli ekonomiskās labklājības pamatā, vairāki no ekosistēmu pakalpojumiem, tostarp, jūras zvejniecība, apputeksnēšana un ūdens attīrīšana, ir stipri degradēti un vairāki citi ir pakļauti nopietniem riskiem.

TEEB Nordic izstrādāja arī konkrētas rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem, norādot, ka rīcībai nevajadzētu aprobežoties ar vides politiku. Lai panāktu rezultātu, nepieciešama rīcība visos pārvaldības līmeņos gan zivsaimniecības, gan lauksaimniecības, mežsaimniecības, klimata un enerģijas, transporta un tūrisma jomās.

Vairāk par TEEB Nordic var lasīt šeit: http://www.teebweb.org/countryprofile/nordic-countries/

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.