Ūdens piesārņojums un ķīmisko vielu izmantošana ikdienā – jautājumi, kas visvairāk satrauc Latvijas iedzīvotājus

29.04.2015

Pēdējo trīs gadu laikā Latvijas iedzīvotāji nav būtiski mainījuši savas domas par vides aizsardzības jautājumiem. Taču arvien vairāk Latvijā dzīvojošo apzinās, ka vides aizsardzība vistiešākajā veidā attiecas arī uz viņu ikdienas dzīvi.

To var secināt, analizējot 2014. gadā Eiropas Komisijas veiktā pētījuma rezultātus.

EUROBAROMETR pētījumā, kas apkopo Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju attieksmi pret vides jautājumiem, secināts, ka pārliecinoši lielākā daļa jeb 93% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka vides aizsardzība viņiem personīgi ir ļoti svarīga.

Vides jomas, kurām iedzīvotāji Latvijā pievērš vairāk uzmanības, ir ūdens piesārņojums, ķīmisko vielu izmantošana ikdienā un to ietekme uz veselību, atkritumu apjoma palielināšanās, gaisa piesārņojums, kā arī lauksaimniecības piesārņojums, kas gan TOP 5 jautājumos ieņem pēdējo vietu. Salīdzinot rezultātus Latvijā ar citām Eiropas Savienības (ES) valstīm, var secināt, ka Latvijas iedzīvotājus vairāk nekā vidēji ES valstu iedzīvotājus uztrauc ūdens piesārņojums: 61% Latvijā un 50 % ES. Savukārt citviet ES vairāk uztraucas par gaisa piesārņojumu: 56% ES valstīs vidēji, salīdzinot ar 49% Latvijā.

Pētījums arī parāda, ka pēdējo trīs gadu laikā nav īpaši mainījusies iedzīvotāju attieksme pret to, cik katrs cilvēks individuāli var ietekmēt vides aizsardzības jautājumus. 77% cilvēku ir pārliecināti, ka viņi spēlē nozīmīgu lomu šajos jautājumos, kas ir gandrīz tikpat cik 2011.gadā.

Dati parāda, ka arviena vairāk iedzīvotāju apzinās, ka vides aizsardzības jautājumi vistiešākajā veidā attiecas arī uz viņu ikdienu. Pilnīgi tam piekrīt 30% , kas ir par 9% vairāk, salīdzinot ar iepriekš veiktajiem pētījumiem. Tam sliecas piekrist 45% cilvēku, kas kopumā jau veido 75% lielu iedzīvotāju daļu.

Interesanti, ka diezgan būtiski atšķiras darbības, ko ES valstīs un Latvijā iedzīvotāji ir veikuši saistībā ar vidi. Latvijā 60% iedzīvotāju apzināti izvēlējušies lietot vietējo produkciju, kamēr ES valstīs vidēji to darījuši tikai 30%. Savukārt ES valstīs 72% cilvēku ir šķirojuši atkritumus, savukārt Latvijā to dara tikai 39% cilvēku.

Nav būtiski mainījies viedoklis par to, vai vides aizsardzība var veicināt ekonomisko izaugsmi ES. Joprojām par to pārliecināti ir 63% un tam nepiekrīt vai sliecas nepiekrist tikai 28%.

Pētījumā piedalījās nedaudz vairāk kā 27 000 iedzīvotāji no visām ES valstīm. Latviju pētījumā pārstāvēja 1002 respondenti.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.