Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai (LIFE GRASSSERVICE)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.10.2013 – 31.12.2017
Izpildītājs
Baltijas Vides Forums-Latvija
Partneri

Latvijas Dabas fonds, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA "Bio Re", Z/S „Skujas”, Siguldas novada dome, Ludzas novada pašvaldība.

Finansētāji
Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Siguldas novads, Ludzas novads

Projekta vadītājs
LIFE projekta vadītāja - Anda Ruskule (Baltijas Vides Forums-Latvija)
Projekta koordinators
LDF daļas vadītājs - Baiba Strazdiņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Galvenais projekta mērķis: nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādejādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Projekta uzdevumi:

  • novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados);
  • novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
  • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;
  • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
  • izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
  • demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.