Sūdzība par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.02.2021.-30.03.2021.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Aktīvo iedzīvotāju fonds. Piešķirtais finansējums: 5909 EUR.
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Evita Oļehnoviča
Projekta koordinators
Liene Brizga-Kalniņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga
Mājas lapa

Projekta mērķis ir panākt efektīva tiesiskā regulējuma izveidi īpaši aizsargājamo izklaidus ligzdojošo putnu sugu aizsardzībai Latvijā, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību prasību izpildi attiecībā uz direktīvas I pielikuma putnu sugu aizsardzību.