Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē

Projekta pase
Projekta norises laiks
20.04.18.-30.11.2018.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides Aizsardzības fonds, Latvijas Dabas fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņs
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, LV 1010
Mājas lapa

Īstermiņa: Sagatavot ceļojošo izstādi „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” un izglītojošus praktiskus seminārus par Sauleskalna ezerzemes dzidrūdens ezeru dabas vērtībām un to videi draudzīgu apsaimniekošanu, izstādīt un sniegt to astoņās Latgales pieturvietās (pieci novadi), seminārus organizējot vienpadsmit Latgales pieturvietās (trīs novadi).

Ilgtermiņa: Veicināt Sauleskalna ezerzemes un apkārtējo novadu iedzīvotāju (t.sk. skolu jauniešu) vides apziņu, izpratni un iemaņas, lai ar videi draudzīgiem apsaimniekošanas paņēmieniem saglabātu dzidrūdens ezeru dabas vērtības un piemērotos klimata izraisītām izmaiņām, kā arī stiprinātu atbildīgu dzīvesveidu un novada piederības apziņu.

Aktivitātes: 
  1. Sauleskalna ezerzemes fotogrāfijas. Informācijas par izstādi sagatavošana un popularizēšana. Izstāde notiks astoņās Latgales vietās, tai skaitā, Krāslavā, kur izstādes atklāšana apvienota ar jaunas pastmarkas „Smalkā najāda” zīmogošanas pasākumu. 
  2. Informācijas sagatavošana par Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām, kā arī ģeoloģisko izcelšanos un ģeogrāfiju.
  3. Paredzēto izstādes un izglītojošo semināru vietu izpēte, resursu apzināšana, analīze un sagatavošanās pasākumam sadarbībā ar norises vietu vadītājiem un vietējā novada vai pagasta kultūras un izglītības dzīves organizatoriem, kā arī pašvaldībām;
  4. Izglītojošo semināru sagatavošana par Sauleskalna ezerzemes dzidrūdens ezeru dabas vērtībām, to videi draudzīgu apsaimniekošanu un piemērošanos klimata izmaiņām. Semināri notiks vienpadsmit vietās Latgalē.
  5. Izstādes un izglītojošo semināru norises popularizēšana reģionālajos medijos, kā arī atspoguļošana sociālajos tīklos, aktuālākās informācijas pastāvīga atjaunošana un notikumu arhīva papildināšana.

Sagatavota ceļojošā izstāde „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”;
Sagatavots izglītojošs seminārs par Sauleskalna ezerzemes dzidrūdens ezeru dabas vērtībām un to videi draudzīgu apsaimniekošanu un piemērošanos klimata izmaiņām;
Izstāde „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” izstādīta astoņās Latgales pieturvietās – Skaistā, Dagdā, Aulejā, Krāslavā, Kombuļos, Aglonā, Ludzā un Preiļos, aptverot vidēji 2000 cilvēku lielu auditoriju;
Izglītojošie semināri novadīti vienpadsmit Latgales vietās: Aglonā, Andrupenē, Aulejā, Grāveros, Kombuļos, Konstantinovā, Skaistā, Šķeltovā un Krāslavā, kopā aptverot vidēji 500 cilvēku lielu auditoriju.
Sadarbībā ar Latvijas Pastu izdota un sabiedrībā reklamēta jauna pastmarka „Smalkā najāda Najas tenuissima”
Ar ceļojošās izstādes un semināru, kā arī plašsaziņas līdzekļu palīdzību informācija par Sauleskalna reliktiem bagāto dzidrūdens ezeru dabas vērtībām, to videi draudzīgu apsaimniekošanu un piemērošanos ar klimata izmaiņām saistītajām tiešā veidā sniegta 2500 cilvēku lielai auditorijai, netiešā veidā – 50 000 cilvēku lielai auditorijai.
Īstenota komunikācija masu medijos (vismaz 10 publikācijas) un e–vidē (regulāra komunikācija).