Aicinām uz lekciju par ekosistēmu pakalpojumiem

02.11.2015

Trešdien, 4.novembrī, plkst.18:00 Latvijas Dabas muzeja konferenču zālē aicinām uz lekciju par ekosistēmu pakalpojumiem – ieguvumiem, ko cilvēks gūst no dabas resursiem. Lekcijas laikā Andris Širovs no Dabas aizsardzības pārvaldes iepazīstinās ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu un pieeju to novērtēšanai. Savukārt par ekosistēmu pakalpojumiem zālājos stāstīs Edgars Bojārs no Baltijas Vides foruma. Uz lekciju aicināts ikviens interesents!

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja apraksta ieguvumus, ko cilvēki gūst no dabas resursiem – lietas, kas nepieciešamas cilvēku eksistencei (piem., pārtika, ūdens), piemēroti dzīves apstākļu nodrošināšana (piem., klimata, plūdu pašregulēšanās) u.c. Pēdējos gados ekosistēmu pakalpojumus izsaka finanšu rādītājos. Piemēram, saskaņā ar Eiropas Komisijas pētījumu (2014.g.), ekosistēmu pakalpojumi, ko nodrošina Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls, ir vērti līdz 300 miljardiem € gadā. Tas līdzinās 2-3% no ES IKP.

Lekcija par ekosistēmu pakalpojumiem notiek Latvijas Dabas fonda īstenotā lekciju cikla „Izvēlies Dabas aizsardzību” ietvaros, ko nodrošina projekts “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos”. Tā mērķis ir iepazīstināt dabas mīlētājus un topošos dabas aizsardzības speciālistus ar aktuālām tēmām dabas aizsardzībā, kā arī dalīties ar praktisko pieredzi šajā jomā.

Maija Ušča
Latvijas Dabas fonds
Tālrunis: 67830999, 26471900
E-pasts: maija.usca@ldf.lv

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.