Bioloģiskā daudzveidība un ilgtspējīga attīstība – visaugstāk Eiropas Vides Biroja novērtētās vides jomas Latvijas prezidentūras laikā

02.07.2015

Eiropas Vides birojs (EEB) novērtējis Latvijas prezidentūras paveikto vides jomā, īpaši pozitīvi izceļot paveikto bioloģiskās daudzveidības, kā arī ilgtspējīgas attīstības jomās.

Kopumā EEB sniedzis vērtējumu par 10 ar vidi saistītām jomām, no kuram tikai vienā sniegts negatīvs vērtējums – jomā, kas attiecas uz tirdzniecības politiku (ReformTradePolicies). Citās jomās, to skaitā klimata pārmaiņu, gaisa piesārņojuma, enerģijas politikas reformu jomā kopumā sniegts neitrāls vai „mixed” novērtējums, vienlaikus uzsverot gan sasniegto progresu, gan to, kas netika panākts vai sasniegts ar sliktākiem rezultātiem kā cerēts.

Bioloģiskās daudzveidības jomā norādīts, ka Latvijas prezidentūrai izdevies ne tikai noorganizēt neformālu vides ministru tikšanos, bet arī kopīgu sesiju ar ministriem, kas atbildīgi par enerģētikas jautājumiem. Tieši šo sanāksmju laikā uzsvērts stingrs atbalsts vienotai Eiropas Savienības dabas likumdošanai. Tāpat Rīgā sarīkota konference par Eiropas Savienības (ES) bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un tās ieviešanu līdz 2020. gadam, kā arī tieši Latvijas prezidentūras laikā publicēts Eiropas Komisijas ziņojumus par sasniegto dabas aizsardzībā ES.

Vēstulē, ko EEB nosūtījis Latvijas premjerministrei Laimdotai Straujumai, īpaši uzsvērtas labās un konstruktīvās attiecības, kas birojam izveidojušās ar Latvijas valdību visas prezidentūras laikā. „Mēs ceram, ka tā (labā sadarbība) turpināsies arī nākotnē.”

Novērtējumu EEB sagatavojis, konsultējoties ar EEB Padomi, kurā iekļauti 29 pārstāvji no vides nevalstiskajām organizācijām no visām ES valstīm. Latviju šajā padomē pārstāv Latvijas Dabas fonds.

Visu novērtējumu iespējams apskatīt šeit.

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.