Par projekta COASTLAKE rezultātiem ziņots vairākās konferencēs

05.09.2016

Latvijas Dabas fonda un projekta partneru – Engures ezera dabas parka fonda un Pasaules dabas fonda kopīgi realizētājam projektam COASTLAKE šis (2016.) ir priekšpēdējais darbības gads. Vairākas lielā dumpja biotopu apsaimniekošanas darbības projektā jau ir realizētas, kas dod iespēju izvērtēt pirmos rezultātus. 2016. gadā projekta rezultāti prezentēti dažādās konferencēs.

No 22. līdz 26. augustam Freisingā Vācijā notika 10. Ekoloģiskās atjaunošanas konference (The 10th European Conference on Ecological Restoration, www.ser2016.org), kurā projekta COASTLAKE rezultāti tika prezentēti jau otro reizi (pirmā reize 2014. gadā Somijā, vairāk šeit). Konferencē piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no 40 valstīm un tās formāts bija ļoti atbilstošs dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pieredzes apmaiņai plašākā Eiropas kontekstā. Projekta COASTLAKE ietvaros konferencē sagatavots stenda ziņojums par ezera biotopu lokālo pazīmju un to izvietojuma ietekmi uz vokalizējošu lielo dumpju tēviņu izvietojumu1. Ziņojumā bija ietverti priekšizpētes rezultāti, kas balstīti uz vokalizējošu lielo dumpju kartējuma un Vides risinājumu institūta veiktās ezeru attālās izpētes (veģetācijas klasifikācijas, niedru blīvuma un produktivitātes, ezerdobes un sedimentu slāņa elektromagnētiskā skanējuma) datu analīzi. Konferences laikā bija iespēja diskutēt ar citu (t.sk. vairāku LIFE+) projektu pārstāvjiem par ekoloģiskās atjaunošanas praksēm, kā arī diskusijās ar tuvāko valstu pārstāvjiem veicināt projekta COASTLAKE laikā gūto atziņu nodošanu un tālāku izplatību reģionā.
 

Projekta COASTLAKE stenda ziņojums par ezera biotopu lokālo pazīmju un to izvietojuma ietekmi uz vokalizējošu lielo dumpju tēviņu izvietojumu.
 
Šī gada 14. – 15. aprīlī Daugavpilī norisinājās Daugavpils Universitātes 58. starptautiskā zinātniskā konference. Lai dalītos savā pieredzē, prezentētu projekta metodes un risinājumus, projekta pārstāvji piedalījās konferencē ar ziņojumu “Planning principles, field-tested methods and techniques of habitat restoration for Great Bittern Botaurus stellaris – an example from the Lake Engure, Latvia2
 
2016. gada sākumā Latvijas Universitātes 74. konferences ietvaros sniegti ziņojumi divās sekcijās. Latvijas ūdeņu vides pētījumu un aizsardzības sekcijā sniegts ziņojums3, kurā izvērtēta niedru un augstāko augu veģetācijas atjaunošanās uz kanālu malu atbērtnēm, kas veidojušās projekta COASTLAKE laikā veicot niedrāju fragmentācijas darbus. Pētījuma rezultātā konstatētas būtiskas veģetācijas atjaunošanās izmaiņas atbērtņu teritorijās. Konstatēts, ka niedru augstums, diametrs un skaits uz laukuma vienību mainās atkarībā no atbērtnes vecuma un mērījuma attāluma no ūdens malas.
 

Zane Kuriloviča prezentē pētījumu par veģetācijas atjaunošanos projekta COASTLAKE laikā veiktās niedrāju fragmentācijas vietās.
 

Ziņojums par lielā dumpja ligzdas tiešraides kameras datu analīzi Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcijā.
 
Otrs ziņojums4 - par lielā dumpja ligzdošanas uzvedību, veicot 2015. gada tiešraides (par tiešraidi lasāms arī šeit) materiāla datu analīzi. Šie dati ir būtiski sugas aizsardzības nodrošināšanai un turpmāko projekta COASTLAKE aktivitāšu ieviešanai. Neatsveramu ieguldījumu filmēto materiālu digitizēšanā un sistematizēšanā sniedza Nīderlandes CAH Vilentum Pielietojamo zinātņu universitātes brīvprātīgie Jelle Lips un Lex van Drongelen. 
 
Jānis Reihmanis, projekts COASTLAKE
 
Reihmanis J., Brauns A., Filipovs J., Silins R., Zvingule L., Strazdins G. 2016. Effects of local habitat variables and their spacing on distribution of Eurasian Bittern Botaurus stellaris booming males: a remote sensing approach. The 10th European Conference on Ecological Restoration, 22–26 August 2016, Freising, Germany.
Šiliņš R., Poikāns O., Reihmanis J. 2016. Planning principles, field-tested methods and techniques of habitat restoration for Great Bittern Botaurus stellaris – an example from the Lake Engure, Latvia. The 58th International Scientific Conference of Daugavpils University, 14 - 15 April 2016, Daugavpils, Latvia.
Kuriloviča Z., Šiliņš R., Druvietis I, Reihmanis J. 2016. Niedrāja fragmentācijas ietekme uz Engures ezera ziemeļu daļas ekosistēmu. Latvijas Universitātes 74. konference, Latvijas ūdeņu vides pētījumu un aizsardzības sekcija. 1. februārī 2016. gadā, Rīgā. 
Reihmanis J., Lips J., van Drongelen L., Šiliņš R. 2016. Ligzdojošas lielā dumpja Botaurus stellaris mātītes laika patēriņš: interneta tiešraides kameras datos balstīts uzvedības un klātbūtnes kvantitatīvs novērtējums. Latvijas Universitātes 74. konference, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija. 4. februārī 2016. gadā, Rīgā.