Projekta COASTLAKE darbi turpinās arī ziemas periodā

24.02.2015
Projektā COASTLAKE, kas veltīts lielā dumpja biotopu atjaunošanai divos Latvijas piekrastes ezeros, darbi notiek arī ziemā. Sadarbībā ar Nodibinājumu „Vides risinājumu institūts” Papes un Engures ezerā notiek gultnes profilēšana, kuras laikā mērīts abu ezeru ezerdobes dziļums un pētīts reljefs, kā arī analizēts nogulumu slāņa biezums. Izmantojot mērījumu datus, paredzēts izveidot digitālu ezerdobes un nogulumu slāņa trīsdimensiju modeli, kas ļaus novērtēt kopējo nogulumu apjomu un to telpisko izvietojumu.
 
Kad ūdenstilpi nesedz ledus, ezerdobes profilēšana tiek veikta ar ģeoradiolokācijas metodi. Tomēr atsevišķās staignākajās vietās veģetācijas perioda laikā nav iespējams piekļūt ne ar laivu, ne pārvietojoties kājām vai transportu. Vienīgā iespēja piekļūt šādām ezera daļām rodas tikai tad, kad ezerā izveidojas noturīgs ledus, kas dod speciālistiem iespēju izmantot „tradicionālas” metodes, – dziļumu mērot ar metāla stieni.
 
Tāpat turpinās arī ezera nogulu paraugu ievākšana. To analīžu rezultāti ļaus spriest par nogulu kā biomasas vērtību, kā arī sniegs atbildes par iespējama piesārņojuma esamību vai neesamību tajos. Metālu, naftas produktu un cita piesārņojuma kontrole ir svarīgs priekšnosacījums plānoto apsaimniekošanas pasākumu veikšanas drošībai. Svarīgi nepieļaut, ka biotopu apsaimniekošanas darbu laikā radītais sedimentu uzduļķojums un līdz ar to arī iespējamais piesārņojums (ja tāds tiktu konstatēts) izplatās ārpus lokālajām darbu veikšanas vietām.
 
Tāpat februārī apzinātas vietas, kur projekta ietvaros šajā pavasarī pie Engures ezera tiks uzstādīti jaunie informācijas stendi, tiek plānotas ekskursijas un lielā dumpja klausīšanās pasākumi skolēniem, dabas entuziastiem un ekspertiem.
 
 
 
Jānis Reihmanis, Latvijas Dabas fonds
 

Fotogalerija