Trīs lielie dumpji aprīkoti ar satelītraidītājiem

25.07.2016

Latvijas Dabas fonda eksperti projekta LIFE COASTLAKE ietvaros ar satelītraidītājiem aprīkojuši trīs lielos dumpjus (Botaurus stellaris).

2016. gada pavasarī uzsākta lielo dumpju aprīkošana ar satelītraidītājiem, lai noskaidrotu sugas biotopu izvēles likumsakarības un novērtētu projekta laikā veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti. Sagaidāms, ka satelītraidītāju dati sniegs arī citu, vērtīgu un jaunu, informāciju par dumpju ekoloģiju gan ligzdošanas sezonā, gan pēcligzdošanas un migrācijas laikā. 

Vēlāk atkārtoti noķertais un ar raidītāju aprīkotais lielā dumpja mazulis vēl ligzdā - neilgi pēc gredzenošanas 23. maijā.
Ar raidītājiem aprīkotu lielo dumpju izlaišana Engures ezera niedrājos.

29. aprīlī pirmais Polijas kompānijas ECOTONE ražotais raidītājs tika uzlikts pieaugušam dumpju tēviņam. Sākotnēji šis putns uzturējās mitrājā, kurā to noķēra, taču jau maija pirmajā pusē tas uzsāka klejojumus, veicot pārlidojumus starp nelieliem mitrājiem plašākā teritorijā Kandavas, Brocēnu un Saldus novados. No 5. jūnija putns uzturas aptuveni 40 ha lielā, gandrīz pilnībā ar niedrēm aizaugušā dīķī aptuveni 17 km no ķeršanas vietas un domājamās ligzdošanas teritorijas. 

Jūlija sākumā  Engures ezera vidusdaļā ar satelītraidītājiem aprīkoja pieaugušu mātīti un šogad šķīlušos jauno putnu.  Jaunais putns noķerts vien pāris simtu metru attālumā no šķilšanas vietas – tā ligzda ar diviem pusaugu cāļiem Kazrovsekluma niedrājā tika konstatēta 20. maijā, bet abi cāļi tika gredzenoti 23. maijā. Gan ar raidītāju aprīkotā pieaugusī mātīte, gan jaunais putns turpina uzturēties Engures ezerā. Pēc atlaišanas Kazrovseklumā mātīte pirmajās trīs dienās veica nelielu pārlidojumu ziemeļu virzienā, bet tad pārlidoja uz ezera dienvidu galā esošo niedrāju masīvu un, veicot vien nelielus lokālus pārlidojumus, tagad  uzturas tur. Jaunais putns turpina pārvietoties pa niedrājiem ezera centrālajā daļa.

 

Jānis Reihmanis
Latvijas Dabas fonds
67830999, ldf@ldf.lv 
Projekts “LIFE COASTLAKE”
Projekta "Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā" (COASTLAKE LIFE12 NAT/LV/000118) ilgtermiņa mērķis ir uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu Latvijā un Eiropas Savienībā. Vairāk par projektu var uzzināt šeit.